บริษัท ต้องการเพิ่มูลค่าของผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าและคุณภาพสูง จึงผลิตขี้เลื่อยอัดเม็ด โดยมีวิศวกรควบคุมการผลิตและเครื่องจักรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ