วิสัยทัศน์

บริษัท สหกิจแกลง จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตไม้แปรรูปทีมีคุณภาพดีและครบวงจร ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อเป็นโรงงานไม้แปรรูปอันดับ1 ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

ค่านิยมองค์กร

  BE LOVE

รักงานที่ทำ
รักคนรอบข้าง
รักที่จะสร้างความสำเร็จ

BE CARE

ใส่ใจความรู้สึก
ใส่ใจรายละเอียด
ใส่ใจทุกปัญหา
ใส่ใจทุกเวลา
ใส่ใจการเปลี่ยนแปลง

BE SHARE

แบ่งปันความรู้
แบ่งปันความคิด
แบ่งปันความรู้สึก
แบ่งปันประสบการณ์
แบ่งปันสังคม

BE GROW

มองการไกล
มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
พิชิตเป้าหมายร่วมกัน