รายละเอียดไม้เกรดเฟอร์นิเจอร์        

ไม้ที่มีคุณภาพเพื่อเตรียมการแพ็ค และส่งให้ลูกค้า (ผู้บริโภค) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัท จะเน้นเรื่องคุณภาพของไม้เป็นกุญแจสำคัญ สำหรับลูกค้าที่ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการ

หนากว้างยาวเกรด
2″(55mm.)5,4,3.5,3,2.5,21.00,1.10,1.25,1.30AB
1.75″(52mm.)5,4,3,1.751.00,1.10,1.25,1.30AB
1.5″(43-45mm.)5,4,3.5,3,2.5,2,1.5          1.00,1.10,1.25,1.30           AB
1.25″(40mm.)5,4,3.5,3,2.5,1.251.00,1.10,1.25,1.30AB
1″(30-31mm.)4,3,2.5,2,1.5,11.00,1.10,1.30AB
0.5″(24-26mm.)4,3.5,3,2.5,2,1.51.00,1.10,1.30AB,C
0.375″(17-18mm.)            3,2,1.5,11.00,1.10,1.30AB,C

  และทางโรงงานยังมีไม้อื่นๆที่ใช้สำหรับพาเลท และบล็อคบร์อด  สนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางโรงงานได้โดยตรง