บริษัท สหกิจแกลง จำกัด

SAHAKIJ KLAENG CO.,LTD.

คุณแมน,คุณไอซ์

(ฝ่ายขายไม้ยางพาราแปรรูป)

080-6168222

คุณอ้อม

(ฝ่ายขายพาเลทไม้)

090-7808944

คุณทราย

(ฝ่ายขายขี้เลื่อยอัดเม็ด,ไม้สับ(ชิพ))

090-7808944

W: http://www.sahakijklaeng.com

E:  sk.sahakij@gmail.com