บริษัท สหกิจแกลง จำกัด

SAHAKIJ KLAENG CO.,LTD.

คุณแมน,คุณทราย

(ฝ่ายขายไม้ยางพาราแปรรูป)

080 616 8222

คุณอ้อม

(ฝ่ายขายพาเลทไม้)

089 935 3444

คุณโบว์

(ฝ่ายขายขี้เลื่อยอัดเม็ด,ไม้สับ(ชิพ))

098 826 4319

W: http://www.sahakijklaeng.com

E:  sk.sahakij@gmail.com