บริษัท ยังมีวัตถุดิบจากการแปรรูปไม้ผลิตเป็นไม้สับ ไม้สับของเราเป็นไม้ใหม่ทุกวัน มีการควบคุอุณหภูมิอย่างเข้มงวดและมีคุณภาพ