jos55 ไม้สับ(ชิพ) – SAHAKIJ KLAENG

ไม้สับ(ชิพ)

บริษัท ยังมีวัตถุดิบจากการแปรรูปไม้ผลิตเป็นไม้สับ ไม้สับของเราเป็นไม้ใหม่ทุกวัน มีการควบคุอุณหภูมิอย่างเข้มงวดและมีคุณภาพ